… det visar enbart den pension som du får via staten. De allra flesta behöver mer än så för att få en bra pension. Just därför täcker i princip alla svenska arbetsgivare upp för detta med hjälp av en tjänstepension för sina anställda.

Och det är här Futur Pension kommer in i bilden. Vi har lösningar för i princip alla med en tjänstepension och dessutom lösningar för dig som är egenföretagare eller dig som helt saknar pensionsrätt i din anställning. Dessutom har vi produkter framtagna för att komplettera din pension ytterligare med hjälp av skräddarsydda kapitalförsäkringar.

Du har allt att vinna på att se över din pension. Det svenska pensionssystemet består av tre delar. Grunden i pensionssystemet är den allmänna pensionen som du får av staten. Dessutom får de allra flesta en tjänstepension via sin anställning. Och för många är det bra att komplettera detta ytterligare med ett eget sparande.
 

Pensionssystemets tre delar

1. Allmän pension – Det orangea kuvertet

Den allmänna pensionen består av inkomstpension och premiepension. Det är staten som sätter av och betalar ut pengar till din allmänna pension.

För premiepensionen kan du som vill göra egna fondval. Det gör du via Pensionsmyndighetens webb. Futur Pension finns inte som val för din allmänna pension.

En gång per år skickar Pensionsmyndigheten ut det orangea kuvertet som visar vad du tjänat in till din allmänna pension, hur din premiepension är placerad och hur denna placering utvecklats. Men du kan när som helst logga in på Pensionsmyndighetens webb för att se hur det ser ut just nu.

Tidigare sköttes Pensionsmyndighetens arbete av en myndighet som hette Premiepensionsmyndigheten (PPM).

2. Tjänstepension – Futur Pension

Tjänstepensionen – eller avtalspension som den kallas om du har kollektivavtal – är en viktig del i din totala pension. De allra flesta som arbetar får tjänstepension inbetald av sin arbetsgivare.

Futur Pension finns valbart inom samtliga kollektivavtalade tjänstepensioner. Det betyder att nästintill alla kan välja Futur Pension för sin avtalspension. Våra fondutbud är konkurrenskraftiga, våra avgifter låga, fondbyten kostnadsfria, och vi har fri flytträtt.

Kontakta oss gärna för mer information

3. Eget sparande – Futur Pension

Avdragsrätten för privata pensionsförsäkringar har avskaffats. Det innebär att de allra flesta inte bör välja eget sparande med skatteklassen pensionsförsäkring. Istället bör du titta närmare på Futur Pensions kapitalförsäkringar som kan bli ett bra bidrag till en bra pension.

Men det finns undantag. Du som har enskild firma (enskild näringsidkare) eller du som helt saknar avdragsrätt för pension i din anställning kan fortfarande spara privat med avdragsrätt.

Kontakta oss gärna för mer information.