• Vår vision är att skapa en positiv upplevelse, nu och i framtiden

Test

Ett starkt år i en utmanande marknad

Futur Pension får grönt betyg i Söderberg & Partners hållbarhetsrapport

Futur Pension ny försäkringsgivare för BTP1 i Valcentralen

Intervju med vår VD Torgny

Futur Pension störst i Sverige

Information gällande handel i fonder med koppling till Ryssland

Lev nu. Och sen.

Futur Pension har en vision – vi vill att du ska få en positiv upplevelse av och med Futur Pension, nu och i framtiden. Genom att skapa attraktiva spar- och försäkringslösningar och genom att erbjuda noga utvalda fonder, låga avgifter och speciellt framtagna trygghetstjänster vill vi ge ditt sparande de bästa förutsättningarna att växa. Vi är både glada och stolta över att vi som enda fondbolag lyckats uppfylla kraven för att bli valbara inom samtliga avtalspensionsområden. Alla kan med andra ord välja Futur Pension för sin avtalspension. Bra både nu och för framtiden.

Ta hand om dig och din pension
 

Pension från din arbetsgivare

De allra flesta omfattas av en tjänstepension där du själv väljer hur pengarna ska placeras. Gör ett enklare och bättre val genom att placera dem hos Futur Pension.

 

Spara till
dig själv

Förbättra dina möjligheter till en bättre pension genom att spara i en av våra fördelaktiga fond- eller depåförsäkringar.

 

Trygghet för dig och din familj

Med Futur Pensions livförsäkring skapar du ekonomisk trygghet för dina närstående om det värsta skulle hända.

Fri flytträtt och snabba fondbyten

Vi vill att en kund som inte är nöjd med sitt försäkringsbolag ska kunna flytta sina pengar till ett annat – därför har vi trygghetstjänsten Fri flytträtt. När vi införde den fria flytträtten 2001 var vi ensamma om det på marknaden och än i dag är det långt ifrån alla bolag som erbjuder något liknande.

Vid byte av fonder genomförs i normalfallet köpordern först när säljordern gått igenom. I en fondförsäkring hos oss genomförs köp- och säljordern samtidigt – det gör att du alltid får gällande köpkurs minst en dag tidigare än vad du annars skulle fått – Detta är vår trygghetstjänst Fondbytesgaranti.

Fri flytträtt och snabba fondbyten
Oberoende fondutbud med hållbarhetsgranskning

Oberoende fondutbud med hållbarhetsgranskning

Eftersom dina fondval varken blir bättre eller enklare om du har hundratals fonder att välja mellan erbjuder dig Futur Pension fondutbud med ett mindre antal noga utvalda kvalitetsfonder.

För att garantera att fondutbudet väljs fritt utifrån det bästa på marknaden låter vi, via vår trygghetstjänst Oberoende Urval, en oberoende part sköta urvalsprocessen.

Dessutom har vi trygghetstjänsten Hållbarhetsgranskning, som innebär att alla våra fonder screenas ur ett hållbarhetsperspektiv vilket gör det enkelt för dig att anpassa dina fondval med hållbarhet som ett urvalskriterium.

Få en bättre överblick genom att flytta till Futur Pension

Om du samlar dina tjänstepensioner och dina privata pensionsförsäkringar hos oss får du inte bara en bättre överblick över ditt totala sparande – du får också tillgång till våra trygghetstjänster och vårt utbud av noga utvalda fonder. Något som i sin tur ökar dina förutsättningar för en bättre pension.

Att avdragsrätten för privat pensionssparande försvunnit betyder inte att behovet av att spara till din pension försvunnit. Så dels kan det som sagt vara bra att flytta befintligt kapital till oss och dels finns all anledning att titta på en kapitalförsäkring som ersättare för ett tidigare privat pensionssparande.